Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Vesimir Saviæ

Vesimir Saviæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

      Grupi parlamentar

    • PG

    Partia

    • JSL (JSL)

    Të dhëna personale

    • I lindur më 14.02.1966
    • I martuar

    Arsimimi

    • Shkolla e mesme elektroteknike,
    • Shkolla e lartë për trener futbolli

    Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

    • Zyrtar Komunal për kthim

    Adresa

    • fsh. Shilovë

    Telefoni

    • 045 223 483