Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Hamza Balje

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • SLS

  Partia

  • Partia Boshnjake e Aksionit Demokratik e Kosovës (BSDAK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 13.09.1970 në Restelica-Dragash
  • I martuar, 3 femijë

  Arsimimi

  • Fakulteti ekonomik

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • biznis privat (tregti) Prodhimtaria e produkteve ushqimore

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Bulgare dhe Angleze

  Adresa

  • Prizren

  Telefoni

  • 044 113 426