Arkivi

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Dragan Dimić

Dragan Dimić

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • PARTIA E PAVARUR LIBERALE (SLS)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 04.03.1961
  • I vej

  Arsimimi

  • Shkolla e Lartë

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Shqip

  Adresa

  • Grace