Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Rustem Ibiši

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Vatan (VTN)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 03.06.1952 në Mlike
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti Filologjik

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 28 vjet përvojë në mësimdhënie

  Adresa

  • Mlike