Lajmet e fundit

Deputetet Sala Berisha-Shala dhe Hykmete Bajrami, po marrin pjesë në mbledhjen e Plenumit Parlamentar të Komunitetit të Energjisë, në Bruksel

E Marte, 19.02.2019
Delegacioni i Kuvendit të Kosovës, në përbërje: Sala Berisha-Shala, kryetare e Komisionit për Zhvillim Ekonomik... dhe Hykmete Bajrami, anëtare e komisionit, po merr pjesë në mbledhjen e radhës të Plenumit Parlamentar të Komunitetit të Energjisë, që po mbahet në Bruksel.

Në këtë mbledhje po diskutohet për efiçiencën e energjisë dhe burimet e ripërterishme të energjisë.

Po sot, delegacioni mori pjesë edhe në Forumin e Tretë të parlamenteve të Evropës Juglindore mbi Efiçiencën e Energjisë dhe Klimën.

 

Deputetet Sala Berisha-Shala dhe Hykmete Bajrami, po marrin pjesë në mbledhjen e Plenumit Parlamentar të Komunitetit të Energjisë, në BrukselDeputetet Sala Berisha-Shala dhe Hykmete Bajrami, po marrin pjesë në mbledhjen e Plenumit Parlamentar të Komunitetit të Energjisë, në BrukselDeputetet Sala Berisha-Shala dhe Hykmete Bajrami, po marrin pjesë në mbledhjen e Plenumit Parlamentar të Komunitetit të Energjisë, në Bruksel