Lajmet e fundit

 • E Premte, 19.01.2018

  Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe Kthim

  Anëtarët e Komisionit, pas një debati të hollësishëm, me shumicë votash, miratuan Projektligjin nr.06/L-005 për tatimin në pronën e paluajtshme, me Raportin dhe amendamentet e Komisionit funkcional për Buxhet deh Financa. lexo më shumë

 • E Premte, 19.01.2018

  Nga mbledhja e Komisionit për Arsim...

  Komisioni priti në takim përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, pjesë e Koalicionit për Integritet dhe Transparencë në Universiteteve në Republikën e Kosovës lexo më shumë

 • E Premte, 19.01.2018

  Mbledhja e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike

  U shqyrtua Raporti i Auditimit për Raportin Financiar Vjetor të Kompanisë për Menaxhimin e Deponive të Kosovës, Sh.A. për vitin 2016, si dhe Raporti i Auditimit për Raportin Financiar Vjetor të Kompanisë Regjionale ”Pastërtia", nga Ferizaj, për vitin 2016. Komisioni shqyrtoi dhe miratoi Raportin Vjetor të Punës së Komisionit, për vitin 2017, si dhe... lexo më shumë