Kryesia e Kuvendit të Kosovës

Slobodan Petrović

Slobodan Petrović

Funksionet në Kuvendin e Kosovës