IPA projekti i binjakezimit

 Shpalo

PROJEKTI I BINJAKËZIMIT PËRKRAHJA E MËTEJME PËR KUVENDIN E KOSOVËS

U publikua: E Hënë, 05.12.2016 
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com