Komisioni Ad-hoc për përmirësimin dhe forcimin e procesit zgjedhor

  • E Marte, 07.05.2019 11:00
  • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
  •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës
2. Shqyrtimi i draft Rregullores të Punës së Komisionit
3. Shqyrtimi i draft Planit të Punës të Komisionit për 2019
4. Shqyrtimi i termave të referencës për Grupin Këshillëdhënës
5. Të ndryshme

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
  •  

    Mbledhja e komisionit

    E Marte, 07.05.2019 11:00