• E Enjte, 25.04.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës;
2. Miratimi i procesverbalit 18.04.2019;
3. Dëgjimi i sindikatës se punëtoreve, raportimi i Bordit dhe Menaxhmentit të Telekomit në lidhje me gjendjen në Telekomin e Kosovës;
4. Të ndryshme;

 

 • E Marte, 23.04.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës;
2. Caktimi i orarit dhe listës së deshmitareve që do të intervistohen;
3. Plotësimi i listes së eksperteve që do të angazhohen;
4. Të ndryshme;

 

 • E Enjte, 18.04.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 04.04.2019;
3. Shqyrtimi i dokumentacionit të pranuar nga Posta e Kosovës dhe Telekomi i Kosovës;
4. Shqyrtimi i emrave të eksperteve që do të angazhohen;
5. Të ndryshme;

 

 • E Enjte, 04.04.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 01.04.2019;
3. Shqyrtimi i dokumentacionit të pranuar nga Posta e Kosovës dhe Telekomi i Kosovës;
4. Shqyrtimi i emrave të eksperteve që do të angazhohen;
5. Të ndryshme;

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera