Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

  • E Hënë, 29.01.2018 10:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N204
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit, të mbajtura më 22.01.2018
dhe 25.01.2018;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të punës së Komisionit për vitin 2018;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
  •  

    Mbledhje e Komisionit

    E Hënë, 29.01.2018 10:00
     

Kontaktet

 
Haxhi Xhemajli Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 614; 044 205 273
 
 
Hana Bajraktari Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 674; 044 163 644