Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

  • E Hënë, 06.11.2017 11:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N 225
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 13.10.2017;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i draft-planit të punës së Komisionit për vitin 2017;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
  •  

    Mbledhje e Komisionit

    E Hënë, 06.11.2017 11:00
     

Kontaktet

 
Haxhi Xhemajli Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 614; 044 205 273
 
 
Hana Bajraktari Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 674; 044 163 644