Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

 • E Mërkure, 30.01.2019 09:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit të mbajtura, më 23.10.2018 dhe 12.11.2018;
3. Shqyrtim dhe miratimi i Raportit të Punës së Komisionit për vitin 2018;
4. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Punës së Komisionit për vitin 2019;
5. Të Ndryshme

 

 • E Marte, 23.10.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:
1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit të mbajtur, më 10.10.2018;
3.Shqyrtimi i propozimit për mbështetjen e punës së AKI;
4. Të ndryshme.

 • E Mërkure, 10.10.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit të mbajtur, më 01.10.2018;

3. Shqyrtimi i Kërkesës së AKI lidhur me përjashtimin nga fushëveprimi i Projektligjit për Paga në Sektorin Publik;

4. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 01.10.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit, të mbajtura më 07.06.2018 18.06.2018 dhe 12.09.2018
3. Raportim i Drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë z. Shpend Maxhuni;
4. Të ndryshme.

 • E Mërkure, 12.09.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit, të mbajtura më 07.06.2018 dhe 18.06.2018
3. Raportim i Inspektorit të Përgjithsëm të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë z. Shkëlzen Sopjani;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Haxhi Xhemajli Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 614; 044 205 273
 
 
Hana Bajraktari Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 674; 044 163 644