Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

  • E Premte, 21.06.2019 10:00
  • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 07.06.2019;
3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të PVF-ve të Ndërmarrjes Publike ,,Kompania Regjionale e Mbeturinave Pastrimi SH.A" për vitin financiar të përfunduar me 31 dhjetor 2018;
4. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve të dala nga raporti i Auditimit të Performancës, Procesi i Menaxhimit të Grandeve dhe Subvencioneve në sektorin e bujqësisë;
5. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për PVF-të e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
  • E Premte, 07.06.2019 10:00
  • Mbledhja e komisionit Salla: N204
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtura me datë 29.05.2019;
3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të Performancës Procesi i Menaxhimit të Grandeve dhe Subvencioneve në sektorin e bujqësisë, e ftuar Ministrja znj.Dijana Živić;
4. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për PVF-të e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018, i ftuar Ministri z.Rasim Demiri;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Antigona Ibraj Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 668; 044 418 107