Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

  • E Mërkure, 20.03.2019 10:00
  • Mbledhja e komisionit Salla: N 225
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 22.02.2019;
3. Mbikqyrja e Ligjit Nr.06/L021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike;
4. Diskutim rreth organizimit të një konference rajonale me Kryetarët e Komisioneve homologe dhe Kryetarët e Gjykatave të Auditimit të Shteteve të rajonit;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
  •  

    Mbledhja e komisionit

    E Mërkure, 20.03.2019 10:00
     

Kontaktet

 
Antigona Ibraj Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 668; 044 418 107