Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

  • E Enjte, 19.10.2017 10:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: S-I
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Tërheqja e shortit lidhur me Auditimin e Raporteve Vjetore Financiare dhe Raportet e Deklarimit Financiar të Fushatës, së subjekteve politike, për vitet 2013, 2014, 2015 dhe 2016;
3. Të ndryshme.

 

 

  • E Marte, 17.10.2017 10:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 12.10.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Auditimit për vitin 2016;
4. Diskutim për caktimin e shortit lidhur me Auditimin e Raporteve Vjetore Financiare dhe Raportet e Deklarimit Financiar të Fushatës, së subjekteve politike, per vitet 2013, 2014, 2015 dhe 2016;
5. Të ndryshme;

 

  • E Enjte, 12.10.2017 10:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
  •  

Rendi i ditës:


1. Konstituimi i Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Antigona Ibraj Pozita: Koordinatore Email-i: antigona.ibraj@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: mehmet.simnica@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 668; 044 418 107