Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

 • E Marte, 16.10.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 05.10.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Auditimit për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Stacionit të Autobusëve sh.a. Prishtinë për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017;
5. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 05.10.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtura me datë 01.10.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Ministrisë së Infrastrukturës për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017;
4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Stacionit të Autobusëve sh.a. Prishtinë për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017;
5. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Punës së Zyrës Kombëtare të Auditimit për sezonin e auditimit 2018-2019;
6. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 01.10.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtura me datë 31.07.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të punës së KMFP-së për sesionin pranveror për vitin 2018;
4. Diskutim për sa i përket auditimit të raporteve fiannciare dhe atyre të deklarimit financiar të subjekteve politike për vitin 2017;
5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 25.09.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtura me datë 31.07.2018;

3. Shqyrtimi i raportit të punës të KMFP-së për sesionin pranveror për vitin 2018;

4. Diskutim për sa i përket auditimit të raporteve fiannciare dhe atyre të deklarimit financiar të subjekteve politike për vitin 2017;

5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 31.07.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtura me datë 24.07.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për KRU Hidroregjioni Jugor Sh.A Prizren për vitin 2017;
4. Shqyrtimi dhe aprovimi i rekomandimeve për raportet e Auditimit të Komunave për vitin 2017;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Antigona Ibraj Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 668; 044 418 107