Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

 • E Marte, 11.06.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të kaluara,

2. Njoftim lidhur me shqyrtimin e peticioneve nga grupi punues,

3. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 07.06.2019 14:00
 • Takim i Komisionit Salla: N 10
 •  

Takim i Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione, me znj. Erinda Ballanca - Avokate e Popullit të Shqipërisë.

 

 

 • E Marte, 28.05.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar,

2. Diskutim në Komision lidhur me kërkesën e disa punëtorëve të arsimit të Komunës së Ranillukut.
Të ftuar: Vladica Aritonoviq - Krytare e Komunës së Ranillukut; Ivan Mitkoviq - Drejtor i Drejtorisë Komunale të Arsimit, Basri Ibrahimi - Kryeinspektor i Punës; Parashtrues të kërkesës; Hilmi Jashari - Avokat i Popullit dhe Shyqiri Bytyqi - Ministër i Arsimit.

3. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 21.05.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të kaluara,

2. Diskutim në Komision lidhur me çështjen e statusit të personave të plagosur në Kosovë, para periudhës së luftës. Të ftuar: Skender Reqica, ministër i Punës dhe Mirëqenies Sociale, përfaqësues të Shoqatës dhe Hilmi Jashari Avokat i
Popullit.

3. Diskutim në Komision lidhur me çështjen e peticionit të Kryesisë së Federatës së Sindikatave të Pavarura Elektrokosova (FSPE) për moszbatimin e vendimeve të Gjykatës për kthimin e punëtorëve në punë,

4. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 03.05.2019 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2018,

2. Shqyrtimi i Raportit përfundimtar për Projektligjin Nr.06/L-084 për mbrojtjen e femijës,

3. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Selman Ymeri Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 635; 044 250 339
 
 
Sulltane Gashi Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 624; 044 412 924