Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

  • E Premte, 08.03.2019 10:00
  • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtura me 20.02.2019;
3. Raportimi i Komandantit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Gjenerallejtënant Rrahman Rama për raportin vjetor të punës për vitin 2018.
4. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
  •  

    Mbledhja e komisionit

    E Premte, 08.03.2019 10:00
     

Kontaktet

 
Nur Çeku Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 603;
 
 
Zare Aliu Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 628; 044 454 891