Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

  • E Premte, 22.06.2018 10:00
  • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e komisionit e mbajtura me datë 24.04.2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
4. Diskutim rreth procesit të anëtarësimit të Kosovës në INTERPOL;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
  • E Mërkure, 13.06.2018 10:00
  • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e komisionit të mbajtura me datë 29.03.2018 dhe 30.03.2018;
3. Shqyrtimi i realizimit të planit të punës së Komisionit për sesionin pranveror 2018;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Nur Çeku Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 603;
 
 
Zare Aliu Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 628; 044 454 891