Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

  • E Mërkure, 11.07.2018 13:00
  • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
  •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-043 për lirinë e asociimit në Organizata Joqeveritare;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
  •  

    Mbledhja e Komisionit

    E Mërkure, 11.07.2018 13:00
     

Kontaktet

 
Drita Morina Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 613; 044 209 265