Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

  • E Premte, 22.06.2018 10:00
  • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Media, për vitin 2017;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Radio Televizionit të Kosovës, për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
  • E Marte, 12.06.2018 10:00
  • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil, për vitin 2017;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Drita Morina Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 613; 044 209 265