Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

  • E Hënë, 18.12.2017 10:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 04.12.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit të Qeverisë së Kosovës për gjendjen në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, për vitin 2016.
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për vitin 2016;
5. Të ndryshme.

 

  • E Hënë, 11.12.2017 13:00
  • Dëgjim Publik Salla: N-506
  •  

Rendi i ditës:

Dëgjim Publik lidhur me amendamentimin e Projektligjit Nr.06/L-012, për kryeqytetin e Republikës së Kosovës/ Prishtinën.

 

  • E Hënë, 04.12.2017 10:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 20.11.2017;
3. Diskutim lidhur me Draftligjin për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës;
4. Diskutim lidhur me ecurinë e punës së Komisionit për amendamentimin e Projektligjit nr.06/L-012 për kryeqytetin e Republikës së Kosovës/Prishtinën;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Drita Morina Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 613; 044 209 265