Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

 • E Mërkure, 18.04.2018 10:00
 • Dëgjim publik Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës :


Dëgjim Publik lidhur me amendamentimin e Projektligjit Nr.06/L-043, për lirinë e asociimit në Organizata Joqeveritare.

 

 • E Enjte, 29.03.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit;
3. Shqyrtimi i propozimeve për hartimin e draftligjit për transmetuesin publik të Kosovës;
4. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 27.03.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-048 për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës;
4. Shqyrtimi i propozimeve për hartimin e draftligjit për transmetuesin publik të Kosovës;
5. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 19.03.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës;
3. Shqyrtimi i propozimeve për hartimin e draftligjit për transmetuesin publik të Kosovës;
4. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 12.03.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-012 për kryeqytetin e Republikës së Kosovës/Prishtinën;
4. Shqyrtimi i propozimeve për hartimin e draftligjit për transmetuesin publik të Kosovës;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Drita Morina Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 613; 044 209 265