Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

 • E Mërkure, 19.12.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Takim me Ministrin e Zhvillimit Ekonomik z. Valdrin Lluka, lidhur me çështjen e dixhitalizimit të transmetimeve radiodifuzive tokësore;
3. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 17.12.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Takimi i Komisionit me Bordin e RTK-së;
3. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 12.12.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i propozimeve për hartimin e draftligjit për Komisionin e Pavarur të Mediave;
3. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 27.11.2018 14:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i raporteve të komisioneve të përhershme për Projektligjin për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-081, për Qasje në Dokumentet Publike;
4. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 05.11.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i propozim ndryshimeve për Projektligjin për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Drita Morina Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 613; 044 209 265