Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

 • E Mërkure, 13.06.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 08.05.2018 dhe 30.05.2018;
3. Takim me përfaqësues të shoqatave dhe sindikatave, mbrojtëse të të drejtave të pensionistëve
4. Takim me përfaqësues të Institutit të mjeksis së punës -Obiliq
5. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 30.05.2018 09:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit për gjak dhe përbërës të gjakut,
3. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 08.05.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 18.04.2018
3. Shqyrtimi i raportit të monitorimit të Ligjit për shërbime sociale dhe familjare
4. Takim me perfaqesues nga Iniciativa e Pavarur e të Verbërve
5. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 18.04.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 04.04.2018
3. Takim me kryeshefin e Agjencionit për Produkte dhe Paisje Medicinale
4. Takim me Shoqaten e personave të prekur me Fibroz Cistike
5. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 04.04.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 28.03.2018
3. Takim me ministrin e Ministris së Shëndetësisë z.Uran Ismaili.
- Adresimi i rekomandimeve të Raportit të Auditimit të performancës për efikasitetin dhe efektivitetin në implementimin e sistemit informativ unik të integruar shëndetësor;
- Procesi i revidimit të listës esenciale të barnave.
4. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  Plani i punës së Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale Tetor – Dhjetor 2017

  E Marte, 24.10.2017 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Shpresa Haxhijaj Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 610; 044 666 835
 
 
Muhamet Bytyçi Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 616; 044 265 309