Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

 • E Enjte, 25.04.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 10.04.2019;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i raportit të monitorimit, zbatimi i Ligjit Nr. 04/L-190, për Produkte dhe Pajisje Medicinale;
4. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 10.04.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 27.02.2019 dhe 20.03.2019;
3. Raportimi i grupeve punuese për Projektligjet në procedurë;
4. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 20.03.2019 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 13.02.2019 dhe 15.02.2019;
3. Diskutim i informatës së drejtorti të Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës, lidhur me gripin sezonal në Kosovë
4. Informat rreth themelimit të Këshillit për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm
5. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 04.03.2019 10:00
 • Dëgjim publik Salla: N 10
 •  

RENDI I DITËS

Dëgjim Publik për Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-008 për Këshillin Ekonomiko-Social

 

 • E Mërkure, 27.02.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 10
 •  

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Takim me ministrin z. Skender Reçica, Ministër i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale
- Reforma e sistemit pensional në Kosovë.
- Zbatimi i legjislacionit nga fusha e punës dhe mirëqenies sociale.
3. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  Plani i punës së Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale Tetor – Dhjetor 2017

  E Marte, 24.10.2017 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Shpresa Haxhijaj Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 610; 044 666 835
 
 
Muhamet Bytyçi Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 616; 044 265 309