Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor

  • E Premte, 19.01.2018 10:30
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 13.12.2017;
3. Miratimi i Raportit vjetor të Punës së Komisionit për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Draft-Planit të punës së Komisionit për vitin 2018;
5. Shqyrtimi i Raportit për gjendjen e mjedisit, i ftuar kryeshefi i Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Bajram Badivuku Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 608; 044 942 703
 
 
Ylber Sherifi Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 639; 044 345 369