Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor

  • E Marte, 30.01.2018 12:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N204
  •  

Rendi i ditës:

1. Gjendja mjedisore në Kosovë rreth ndotjes së ajrit dhe propozimet lidhur me këtë gjendje.

 

Procesverbali
  • E Hënë, 29.01.2018 11:30
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 19.1.2018;
3. Votimi i Raportit vjetor 2016 për gjendjen e mjedisit;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore;
5. Shpallja e konkursit për drejtor të Agjencisë së komplekseve memoriale të Kosovës;
6. Formimi i grupeve punuese per nismën legjislative rreth hartimit te Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-042 për rregullimin e shërbimeve të ujit dhe nismën legjislative për hartimin e Projektligjit për cilësinë e bukës;
7. Shqyrtimi i kërkesës së Shoqatës së verëtarëve "Enologjia", për mbështetje për eksportin e verërave dhe heqjen e akcizës në verëra.
8. Të ndryshme.

 

Procesverbali
  • E Premte, 19.01.2018 10:30
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 13.12.2017;
3. Miratimi i Raportit vjetor të Punës së Komisionit për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Draft-Planit të punës së Komisionit për vitin 2018;
5. Shqyrtimi i Raportit për gjendjen e mjedisit, i ftuar kryeshefi i Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Bajram Badivuku Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 608; 044 942 703
 
 
Ylber Sherifi Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 639; 044 345 369