Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor

 • E Hënë, 06.11.2017 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës ,
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 30.10.2017,
3. Shqyrtimi i draft planit të punës së komisionit për vitin 2017,
4. Të ndryshme

 

 • E Hënë, 30.10.2017 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës ,
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 23.10.2017,
3. Takimi i komisionit me ministren e mjedisit lidhur me planin dhe prioritetet e ministrisë,
4. Shqyrtimi i draft planit të punës së komisionit për vitin 2017,
5. Të ndryshme

 

Procesverbali
 • E Hënë, 23.10.2017 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës ,
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 9.10.2017,
3. Takimi i komisionit me ministrin e bujqësisë lidhur me planin dhe prioritetet e ministrisë,
4. Shqyrtimi i draft planit të punës së komisionit për vitin 2017,
5. Të ndryshme

 

Procesverbali
 • E Hënë, 09.10.2017 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Konstituimi i Komisionit,

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Bajram Badivuku Pozita: Koordinator Email-i: bajram.badivuku@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 608; 044 942 703
 
 
Ylber Sherifi Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: ylber.sherifi@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 639; 044 345 369