Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor

 • E Mërkure, 23.05.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës ,
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja 22.5.2018;
3. Shqyrtimi i projektligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje,
4. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 15.05.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës ,
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja 7.5.2018;
3. Inicimi i nismës legjislative të komisionit për hartimin e Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-042 për rregullimin e shërbimeve të ujit;
4. Të ndryshme.

 

 

 • E Hënë, 07.05.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës ,
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja e mbajtur më 24.4. 2018;
3. Shqyrtimi i planit të veprimit për biodiversitetin 2016-2020;
4. Shqyrtimi i raportit vjetor 2017 nga Agjencia për menaxhimin e komplekseve memoriale të Kosovës;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 24.04.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës ,
2. Miratimi i 5 procesverbaleve të fundit të komisionit;
3. Shqyrtimi i strategjisë shtetërore për ujëra në Kosovë 2017-2036,
4. Shqyrtimi i raportit vjetor për vitin 2017 nga Autoriteti rregullator për ujëra,
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 28.03.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i çështjes së kualitetit të mishit dhe prodhimeve nga ai, i ftuar kryeshefi i AUV,

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Bajram Badivuku Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 608; 044 942 703
 
 
Ylber Sherifi Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 639; 044 345 369