Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor

 • E Marte, 09.10.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës ,
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja 2.10.2018;
3. Raportimi i AUV për farërat dhe plehrat në Kosovë,
4. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 02.10.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës ,
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja 25.9.2018,
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja,
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit,
5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 25.09.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja 18.9.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja;
4. Shqyrtimi i Planit të punës së Komisionit për sesionin vjeshtor 2018;
5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 18.09.2018 12:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja 24.7.2018;

3. Miratimi i Raportit të punës së Komisionit për sesionin pranveror 2018;

4. Shqyrtimi i Planit të punës së Komisionit për sesionin vjeshtor 2018

5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 24.07.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës ,
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja 10.7.2018;
3. Shqyrtimi i planit të punës së komisionit,
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Bajram Badivuku Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 608; 044 942 703
 
 
Ylber Sherifi Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 639; 044 345 369