Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

 • E Marte, 30.10.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 23.10.2018;
3. Raportim i ministrit të zhvillimit rajonal, z.Rasim Demiri, lidhur me realizimin e planit të punës së këtij viti dhe planifikimet për vitin e ardhshëm, me theks të veçantë për subvencionet;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 23.10.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 16.10.2018;
3. Shqyrtimi i Propozim - vendimit të Qeverisë për kandidatet për kryesues të Bordit të ZRRE-së;
4. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-033 për Produkte të Ndërtimit;
5. Te ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 16.10.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 9.10.2018;
3. Shqyrtimi i Propozim - vendimit të Qeverisë për kandidatet për kryesues të Bordit të ZRRE-së;
4. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-079 për Efiçiencë të energjisë;
5. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-064 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-132 për Automjete;
6. Te ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 09.10.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e datës 2 dhe 3.10.2018;

3. Shqyrtimi i Propozim - vendimit të Qeverisë për kandidatet për kryesues të Bordit të ZRRE-së;

4. Shqyrtimi i raportit me amendamente për Projektligjin nr.06/L-033 për Produkte të Ndërtimit;

5. Te ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 03.10.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Formimi i Grupit për zgjedhjen e Bordit të KOSTT-it;
3. Informatë lidhur me shkeljet e dispozitave të Ligjit për komunikime elektronike, nga Anëtari i Bordit të ARKEP-it;
4. Te ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 02.10.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 18.9.2018;
3. Shqyrtimi ne parim i Projektligjit nr.06/L-109 për ratifikimin që themelon Komunitetin e Transportit;
4. Shqyrtimi i raportit me amendamente për Projektligjin nr.06/L-079 për Efiçiencë të energjisë;
5. Shqyrtimi i raportit me amendamente për Projektligjin nr.06/L-064 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-132 për Automjete;
6. Te ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2017

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal - Plani i punës së Komisionit për 10-12.2017

  E Enjte, 26.10.2017 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Armend Ademaj Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 627; 044 768 600
 
 
Muhamet Morina Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 642; 044 208 234
 
 
Besim Haliti Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 622; 044 613 370
 
 
Veton Raci Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 649; 044 510 066
 
 
Nurie Morina Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 646; 045 283 862