Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

 • E Marte, 26.06.2018 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 21.6.2018;
3. Shqyrtimi ne parim i Projektligjit nr.06/L-080 për rratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi pjesëmarrjen e Kosovës në Programin e Unionit "Konkurrenca e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (COSME) (2014-2020)";
4. Shqyrtimi ne parim i Projektligjit nr.06/L-064 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-132 për Automjete;
5. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë Kosovare të Privatizimit - AKP-së për vitin 2017;
6. Te ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Enjte, 21.06.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 18.6.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-038 për Shërbimet Postare;
4. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-040 për Masat Mbrojtëse në Importe;
5. Shqyrtimi i Pakos Legjislative për ndryshimin dhe plotësimin e Projektligjeve në fushëveprimin e Ministrisë së infrastrukturës, më qëllim të harmonizimit më Ligjin për Kundërvajtje;
6. Te ndryshme.

 

 

Procesverbali
 • E Hënë, 18.06.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 12.6.2018;
3. Shqyrtimi Projekt-Statutit i Trepça SH.A.;
4. Te ndryshme.

 

 • E Marte, 12.06.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 1.6.2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-079 për Efiçiencë të energjisë;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave - ARH për vitin 2017;
5. Te ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Premte, 01.06.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 22.5.2018;
3. Votimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale - KPMM për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-027 për Miniera dhe Minerale;
5. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave - ARH për vitin 2017;
6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Projektligjit nr.06/L-040 për Masat Mbrojtëse në Importe;
7. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Projektligjit nr.06/L-038 për Shërbimet Postare;
8. Te ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2017

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal - Plani i punës së Komisionit për 10-12.2017

  E Enjte, 26.10.2017 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Armend Ademaj Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 627; 044 768 600
 
 
Muhamet Morina Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 642; 044 208 234
 
 
Besim Haliti Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 622; 044 613 370
 
 
Veton Raci Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 649; 044 510 066
 
 
Nurie Morina Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 646; 045 283 862