Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

 • E Marte, 27.02.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 21.2.2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-040 për Masat Mbrojtëse në Importe;
4. Shqyrtimi i Raportit të Performancës së Ndërmarrjeve Publike për vitin 2015 dhe 2016;
5. Te ndryshme;

 

 • E Mërkure, 21.02.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e datës 7.2.2018 dhe 14.2.2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-038 për Shërbimet Postare;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-037 për Metrologji;
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-041 për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit;
6. Formimi i grupeve të punës për shqyrtimin e projektligjeve;
7. Te ndryshme;

 

 • E Mërkure, 14.02.2018 12:30
 • Mbledhja e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-016 për Shoqëritë tregtare;

3. Raportim i ministrit së ministrisë për Zhvillim Rajonal, z.Rasim Demiri, lidhur me prioritetet e ministrisë;

4. Te ndryshme;

 

 • E Mërkure, 14.02.2018 12:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:


5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-033 për Produkte të Ndërtimit;

6. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-034 për Mbrojtjen e Konsumatorit;

7. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-040 për Masat Mbrojtëse në Importe;

8. Te ndryshme;

 

 • E Mërkure, 07.02.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 30.1.2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-033 për Produkte të Ndërtimit;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-034 për Mbrojtjen e Konsumatorit;
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-040 për Masat Mbrojtëse në Importe;
6. Shqyrtimi i Vendimit të Qeverisë nr.07/21 datë 22.12.2017 lidhur më Ndërmarrjen "Qendra shoqërore, sportive, kulturore dhe ekonomike Pallati i Rinisë - PRN067";
7. Te ndryshme;

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2017

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal - Plani i punës së Komisionit për 10-12.2017

  E Enjte, 26.10.2017 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Armend Ademaj Pozita: Koordinator Email-i: armend.ademaj@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 627; 044 768 600
 
 
Muhamet Morina Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: muhamet.morina@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 642; 044 208 234
 
 
Besim Haliti Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: besim.haliti@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 622; 044 613 370
 
 
Veton Raci Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: Veton.Raci@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 649; 044 510 066
 
 
Nurie Morina Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: nurie.morina@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 646; 045 283 862