Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

  • E Marte, 17.10.2017 11:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: S-I
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 10.10.2017;
3. Shqyrtimi i Projektplanit të Punës së Komisionit;
4. Te ndryshme;

 

  • E Marte, 10.10.2017 11:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: S-II
  •  

Rendi i ditës:

1. Konstituimi i Komisionit;

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Armend Ademaj Pozita: Koordinator Email-i: armend.ademaj@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 627; 044 768 600
 
 
Muhamet Morina Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: muhamet.morina@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 642; 044 208 234
 
 
Besim Haliti Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: besim.haliti@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 622; 044 613 370
 
 
Veton Raci Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: Veton.Raci@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 649; 044 510 066
 
 
Nurie Morina Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: nurie.morina@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 646; 045 283 862