Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

 • E Enjte, 13.12.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 10.12.2018;
3. Shqyrtimi i Vendimit të Qeverisë për emërimin e anëtarëve të Bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit;
4. Raportim i ministrit të Ministrisë së inovacionit dhe ndërmarresisë, z.Besim Beqaj, lidhur me punën e ministrisë për ketë vit, me theks të veçantë ndarja e fondeve dhe grandëve për start up-et dhe bizneset tjera, si dhe planifikimi i punëve për vitin e ardhshëm;
5. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 10.12.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 26.11.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.06/L-138 për Ratifikimin e Marrëveshjes për Protokollin Shtesë 5 të Marrëveshjes për Amendimin dhe Aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore;
4. Shqyrtimi i Vendimit të Qeverisë për emërimin e anëtarëve të Bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit;
5. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 26.11.2018 12:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 20 dhe 22.11.2018;
3. Raportim i përfaqësuesve të institucioneve ligj zbatuese lidhur me procesin e anëtarësimit të NP KOSTT ne ENTSO-E;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Enjte, 22.11.2018 09:45
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Plotësimi i Panelit për zgjedhjen e Bordit të NP KOSTT;

3. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 20.11.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 6.11.2018;
3. Raportim i Ministrit për tregti dhe industri, z.Endrit Shala, lidhur me realizimin e planit të punës së këtij viti dhe planifikimet për vitin e ardhshëm,
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2017

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal - Plani i punës së Komisionit për 10-12.2017

  E Enjte, 26.10.2017 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Armend Ademaj Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 627; 044 768 600
 
 
Muhamet Morina Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 642; 044 208 234
 
 
Besim Haliti Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 622; 044 613 370
 
 
Veton Raci Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 649; 044 510 066
 
 
Nurie Morina Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 646; 045 283 862