Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

 • E Premte, 20.04.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:


3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë - ZRRE, për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Projektligjit nr.06/L-034 për Mbrojtjen e Konsumatorit;
5. Te ndryshme.

 

 • E Enjte, 12.04.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 29 dhe 30.3.2018;
3. Prezantim nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë - ZRRE, të Parametrave Rregullativ, me anen e të cilave caktohen të hyrat dhe tarifat e operatorëve dhe tarifat pëfundimtare të konsumatorëve.
4. Shqyrtimi i Raportit Vjetor i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë - ZRRE, për vitin 2017;
5. Te ndryshme.

 

 • E Mërkure, 04.04.2018 13:00
 • Dëgjim publik Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:


Projektligji nr.06/L-034 për Mbrojtjen e Konsumatorit

 

 • E Premte, 30.03.2018 09:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Vendimit të Qeverisë nr.01/25 datë 22.01.2018 për emërimin e anëtarëve të Bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit;
3. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-037 për Metrologji;
4. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-041 për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit;
5. Te ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Enjte, 29.03.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 27.3.2018;
3. Raportim i institucioneve përkatëse për fushën e energjisë, të ftuar ZRRE dhe KOSTT;
4. Te ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2017

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal - Plani i punës së Komisionit për 10-12.2017

  E Enjte, 26.10.2017 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Armend Ademaj Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 627; 044 768 600
 
 
Muhamet Morina Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 642; 044 208 234
 
 
Besim Haliti Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 622; 044 613 370
 
 
Veton Raci Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 649; 044 510 066
 
 
Nurie Morina Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 646; 045 283 862