Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi

 • E Hënë, 17.12.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 5.12.2018 dhe 10.12.2018;
3. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligjin nr.06/L-073 për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99;
4. Takim i Komisionit me anëtarët e Këshillit Shtetëror të Cilësisë të AKA ;
5. Të ndryshme.

 • E Hënë, 10.12.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 3.12.2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-135 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës.
4. Të ndryshme.

 • E Mërkure, 05.12.2018 12:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 26.11.2018;
3. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligjin nr.06/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/24 për Sport i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/24 për Sport;
4. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligjin nr.06/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-090 për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit;
5. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligjin nr.06/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-075 për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive;
6. Të ndryshme.

 • E Hënë, 03.12.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 12.11.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-119 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004/22 për Kinematografinë;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-121 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-097 për Bibliotekat;
6. Të ndryshme.

 • E Hënë, 26.11.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-119 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004/22 për Kinematografinë;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-121 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-097 për Bibliotekat;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Lule Ymeri Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 618; 044 131 505
 
 
Shaip Goxhuli Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 643; 044 214 640