Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike

  • E Hënë, 16.10.2017 11:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: S-I
  •  

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Konstituimi i komisionit;
3. Shqyrtimi i draft - Planit të Punës së Komisionit për sesionin vjeshtor 2017;
4. Të ndryshme.

 

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Minire Hasani Pozita: Koordinatore Email-i: minire.hasani@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 621; 044 952 134
 
 
Manush Krasniqi Pozita: Nëpunës administrativ Email-i: manush.krasniqi@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 620; 044 605 542