Komisioni për Integrime Evropiane

  • E Marte, 18.06.2019 11:00
  • Mbledhja e komisionit Salla: N204
  •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 31.05.2019;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-100 për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-176 për hetim parlamentar, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
  •  

    Mbledhja e komisionit

    E Marte, 18.06.2019 11:00
     

Kontaktet

 
Adelina Demolli Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 606; 044 189 968