Komisioni për Integrime Evropiane

  • E Premte, 10.05.2019 10:00
  • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
  •  

RENDI I DITËS
1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 16.04.2019 dhe 23.04.2019;
3. Shqyrtimi i Projektligjin nr.06/L-137 për ndryshimin e ligjit nr.03/L-174 për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar me ligjin nr.04/L-058 dhe ligjin nr.04/L-122 dhe ligjin nr.03/L-073 për zgjedhje të përgjithshme në Republikën e Kosovës i ndrysh me ligjin nr.03/L-256, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
4. Të ndryshme.

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
  •  

    Mbledhja e komisionit

    E Premte, 10.05.2019 10:00
     

Kontaktet

 
Adelina Demolli Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 606; 044 189 968