Komisioni për Integrime Evropiane

  • E Mërkure, 06.03.2019 16:30
  • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
  •  

RENDI I DITËS

1. Shqyrtimi i Projektligjin nr. 06/L-145 për detyrat, përgjegjësit dhe kompetencat e Delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Republikës e Serbisë, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Adelina Demolli Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 606; 044 189 968