Komisioni për Integrime Evropiane

 • E Enjte, 28.03.2019 15:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS

1. Shqyrtimi i Projektligjin nr. 06/L-155 për ndalimin e lojërave të fatit, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 20.03.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 04.03.2019 dhe 06.03.2019;
3. Raportimi i z.Abelard Tahiri, Ministër i Drejtësisë për zbatimin e Programit Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim- Asociimit (PKZMSA) dhe Agjendës për Reforma Evropiane (ERA);
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 06.03.2019 16:30
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS

1. Shqyrtimi i Projektligjin nr. 06/L-145 për detyrat, përgjegjësit dhe kompetencat e Delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Republikës e Serbisë, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

 

Procesverbali
 • E Hënë, 04.03.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 12.02.2019;
3. Raportimi i znj. Dhurata Hoxha, Ministre e Integrimit Evropian për zbatimin e Programit Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim- Asociimit (PKZMSA) dhe Agjendës për Reforma Evropiane (ERA);
4. Shqyrtimi i Projektligjin nr.06/L-081 për qasje në dokumente publike, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Adelina Demolli Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 606; 044 189 968