Komisioni për Integrime Evropiane

 • E Hënë, 13.11.2017 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N204
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportim i z. Shpejtim Bulliqi - kryesues i Komisionit Shtetëror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror;
3. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 07.11.2017 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N204
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 12.10.2017, 24.10.2017 dhe 30.10.2017;
3. Raportim i znj. Dhurata Hoxha - Ministre e Integrimit Evropian, lidhur me përmbushjen e obligimeve në kuadër të agjendës evropiane;
4. Te ndryshme.

 

 • E Hënë, 30.10.2017 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-125 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
3. Të ndryshme.

 • E Marte, 24.10.2017 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 225
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportim i z. Abelard Tahiri - Ministër i Drejtësisë, lidhur me përmbushjen e obligimeve në kuadër të agjendës evropiane;
3. Te ndryshme.

 

 • E Enjte, 12.10.2017 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: S-I
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 03.10.2017;
3. Shqyrtimi i draft Planit të punës së komisionit për vitin 2017;
4. Te ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Adelina Demolli Pozita: Koordinatore Email-i: adelina.demolli@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: safet.beqiri@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: ahtere.loxha@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: florent.mehmeti@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 606; 044 189 968