Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

 • E Marte, 26.06.2018 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Procedimi i Raportit me amendamente në Projktligjin nr. 06/L-010 për Noteri;
3. Procedimi i Raportit me amendamente në Projketligjin nr. 06/L-006 për Projekt-Kodin e Drejtësisë për të Mitur;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 06/L-066 për plotesimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 05/L-064 për Patentë Shoferi;
5. Shqyrtimi i dekretit të Presidentit i datës 11.04.2018;
6. Shqyrtimi i kërkesës për inicimin e procedurave për ndryshim plotësimin e Ligjit për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore;
7. Të ndryshme.

 

 

Procesverbali
 • E Enjte, 21.06.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-065 për shqyrtimin dhe vërtetimin e pasurisë së pajustifikueshme;
3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projekt-Rregulloren e Kuvendit;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 12.06.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Miratimi i procesverbalit në mbledhjen e mbajtur me datë 02.05.2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projketligjit nr. 06/L-065 për shqyrtimin dhe vërtetimin e pasurisë së pajustifikueshme;
4. Diskutim per Strategjinë Shtetërore Kundër Korrupcionit 2018-2022 dhe Plani i Veprimit;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për PL-06/L-042 për gjak dhe përbërësit e gjakut;
6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional ne Projektligjin nr. 06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës;
7. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.06/L-048 për Këshillin e Pavarur mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës;
8. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.06/L-040 për Masat Mbrojtëse në Importe;
9. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.06/L-038 për Shërbimet Postare;
10. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Enjte, 07.06.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 19.04 dhe 24.04.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Grupit Punues për Projektligjin nr. 06 L-010 për Noterinë;
4. Shqyrtimi i Raporteve i Komisioneve Kryesore për Projektligjin nr.06/L-009 për Ndërmjetësim;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Grupit Punues për Projekt-Kodin nr 06/L-006 i Drejtësisë për të Mitur;
6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.06/L-027 për Miniera dhe Minerale;
7. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje;
8. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Draft-Rregulloren e Kuvendit;
9. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Visar Krasniqi Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 634; 045 359 359