Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

 • E Marte, 30.01.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 12.12.2017 dhe 20.12.2017;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Punës së Komisionit për vitin 2018;
4. Njoftim lidhur me mandatin e Drejtorit, Zëvendësdrejtorit, Bordit Mbikqyrës dhe të anëtarit të Komisionit për kërkesa pronësore në Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës;
5. Njoftim lidhur me zgjedhjen e tre anëtarëve të Këshillit Prokurial të Kosovës;
6. Shqyrtimi i shkresës së avokatëve shtetëror të komunave;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 24.01.2018 11:00
 • Dëgjim Publik Salla: N-506
 •  

Rendi i ditës:

Dëgjim publik për Projektligjin nr.06/L-010 për Noterinë, Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-007 për Procedurën Jo-Kontestimore, dhe Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004/26 për Trashëgiminë në Kosovë.

 

 • E Marte, 23.01.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Punës së Komisionit për vitin 2018;
3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 06/L-005, për Tatimin në Pronën e Paluajtshme;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-025 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-225 për Prokurorin e Shtetit,i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 05/L-034;
5. Shqyrtimi i kërkesës të znj. Luljeta Aliu;
6. Te ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 16.01.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 14.11.2017;
3. Miratimi i Raportit vjetor të Punës së Komisionit për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-004 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 06/L-019 për Standardizim;
6. Zëvendësimi i anëtarit në Komisionin për Kompensimin e Viktimave të Krimit;
7. Caktimi i dëgjimeve publike për Projektligjet nr. 05/L-145 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 2004/26 për trashëgiminë në Kosovë, Projektligjin nr. 06/L-010 për Noterinë dhe Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-007 për procedurën jo-kontestimore;
8. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Visar Krasniqi Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 634; 045 359 359