Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

 • E Mërkure, 22.05.2019 11:00
 • Dëgjim publik Salla: C 405
 •  

Rendi i ditës:

Dëgjim publik për Projektligjin Nr.06/L-096 për Referendum.

 

 • E Marte, 14.05.2019 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i raportit me amendamente për Projektligjin nr.06/L-137 për ndryshimin e ligjit nr.03/L-174 për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr.04/L-058 dhe ligjin nr.04/L-122 si dhe ligjin nr.03/L-073 për zgjedhje të përgjithshme në Republikën e Kosovës i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr.03/L-256;
3. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 07.05.2019 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 26.03.2019, 28.03.2019, dhe 2.04.2019;
3. Diskutim lidhur me zgjedhjen e tre anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës nga Kuvendi;
4. Shqyrtimi i kërkesës së deputetit Arban Abrashi dhe anëtares së bordit të RTK-së Naile Demiri në lidhje me Interpretim të normave ligjore të Ligjit të RTK-së që lidhet me zgjedhjen e Drejtorit të RTK-së.
5. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 24.04.2019 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Shyrtimi i Raportit vjetor i Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas për vitin 2018;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor i Akademisë së Drejtësisë për vitin 2018;
4. Shqyrtimi i Raporteve të Komisioneve Kryesore për Projektligjin nr. 06/L-101 për të Drejtën Ndërkombëtare Private;
5. Shqyrtimi i kërkesës së deputetit z. Bilall Sherifi për Interpretimin e nenit 40 të Rregullores së Kuvendit;
6. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 16.04.2019 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Shyrtimi i Raportit Vjetor të Agjencisë Kundër Korrupcion për vitin 2018;
3. Shqyrtimi i Strategjisë Shtetërore Kundër Korrupcionit 2019-2023 dhe Planit të Veprimit;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-073 për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 03/L-256;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.06/L-084 për Mbrojtjen e Fëmijës;
6. Shqyrtimi i shkresës së dërguar nga z.Avdi Presheva për emërtimin e Fakultetit të Edukimit në Fakulteti i Mësuesisë;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Visar Krasniqi Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 634; 045 359 359