Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

 • E Marte, 12.12.2017 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 17.10.2017, 24.10.2017,01.11 dhe 08.11.2017;
3. Shqyrtimi i propozimit të Fakultetit Juridik për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit Prokurorial të Kosovës;
4. Shqyrtimi i kërkesave buxhetore të Institucioneve/Agjencioneve që bien në fushëveprim të Komisionit për Legjislacion;
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-011 për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik;
6. Shqyrtimi në parim i Projekt-Kodit të Drejtësisë për të Mitur;
7. Shqyrtimi i kërkesës së Shoqatës së Mullisëve të Kosovës (SHMK);
8. Formimi i grupeve punuese për Projektligjin nr.06/L-010 për Noterinë,Projektligjin nr.06/L-009 për Ndërmjetësim,Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-007 për procedurën jo-kontestimore,Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004/26 për Trashëgiminë në Kosovë,dhe Projketligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës;
9. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 05.12.2017 13:00
 • Dëgjim publik Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

Dëgjim publik me Ministrin e Drejtësisë z. Abelard Tahiri dhe Drejtorin e Agjencisë kundër Korrupsionit z. Shaip Havolli.

Tema: Arritjet, sfidat dhe avancimi në luftën kundër korrupsionit.

 

 • E Marte, 14.11.2017 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Diskutim me Ekspertët e Projektit të Binjakëzimit mbi politikat kyçe dhe sfidat legjislative që kanë të bëjnë me procesin e MSA-së,
3. Shqyrtimi i kërkesave buxhetore të Institucioneve/Agjencioneve që bien në fushëveprim të Komisionit për Legjislacion;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-010 për Noterinë;
5. Të ndryshme.

 • E Mërkure, 08.11.2017 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 30.10.2017;
3. Shqyrtimi i propozim vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës me kandidatet për anëtarë të Komisionit për Dhënien e Provimit të Jurisprudencës;
4. Shqyrtimi i propozimit të Fakultetit Juridik për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit Prokurorial të Kosovës;
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-009 për Ndërmjetësim;
6. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 01.11.2017 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi raportit vjetor i punës së Institutit Gjyqësor të Kosovës për vitin 2016;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 05/L-147 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/L-007 për procedurën jo-kontestimore;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 05/L-145 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 2004/26 për trashëgiminë në Kosovë;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Visar Krasniqi Pozita: Koordinator Email-i: visar.krasniqi@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: mirlinda.kolgeci@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: fatbardha.boletini@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 634; 045 359 359