Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

 • E Marte, 18.12.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 30.10 dhe 06.11.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr.06/L-091 për plotësim ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës;
4. Votimi i propozim-vendimit të Qeverisë së Kosovës me kandidatët për drejtor dhe zëvendësdrejtor të Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencisë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.06/L-104 për tatimin në të ardhurat personale;
6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.06/L-105 për tatimin në të ardhurat e korporatave;
7. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 06/L-088 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit;
8. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 11.12.2018 14:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 16. dhe 23.10.2018;
3. Shqyrtimi i kërkesave buxhetore të Institucioneve/Agjencioneve që bien në fushëveprim të Komisionit për Legjislacion për vitin 2019;
4. Shqyrtimi i propozim-vendimit të Qeverisë së Kosovës me kandidatët për drejtor dhe zëvendësdrejtor të Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencisë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës;
5. Shqyrtimi i Raporteve të Komisioneve Kryesore për Projektligjin nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës;
6. Shqyrtimi i kërkesës së NPN " HOXHA"lidhur me interpretimin e dispozitës ligjore të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për Ndërtim;
7. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 04.12.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.03/L-256;
3. Diskutim lidhur me gjendjen në Gjykatën e Kosovës në veri të Mitrovicës;
Të ftuar: Ministri i Drejtësisë z. Abelard Tahiri, Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës z. Nehat Idrizi dhe Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës z. Blerim Isufaj;
4. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 27.11.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 09.10.2018;
3. Shqyrtimi i propozimeve me kandidatët për anëtarë të Këshillit për Ndihmë Juridike Falas;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 06/L-092 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.06/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-090 për sponzorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit;
6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.06/L-073 për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99;
7. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.06/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2003/24 Ligji i sportit ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2003/24 për sport;
8. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.06/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-075 për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive;
9. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 20.11.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 09.10.2018;
3. Diskutim lidhur me gjendjen e institucioneve korrektuese në Republikën e Kosovës. Të ftuar: Abelard Tahiri, ministër i Drejtësisë dhe Nehat Thaçi, Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Korrektues të Kosovës;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr.06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
6. Shqyrtimi i Raporteve të Komisioneve Kryesore për Projektligjin nr. 06/L-077 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004/32 për Familjen i Kosovës;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Visar Krasniqi Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 634; 045 359 359