Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

  • E Mërkure, 20.06.2018 10:00
  • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura më: 14.05.2018; 22.05.2018 dhe 5.06.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-042 për gjak dhe përbërësit e gjakut me amendamentet e Komisionit funksional për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës me amendamentet e Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-038 për Shërbimet Postare me amendamentet e Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-040 për Masat Mbrojtëse në Importe me amendamentet e Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
7. Shqyrtimi i Projekt-kodin nr.06/L-006 i Drejtësisë për të Mitur me amendamentet e Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit;
8. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-010 Notarinë me amendamentet e Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit;
9. Të ndryshme.

 

Procesverbali
  • E Marte, 05.06.2018 10:00
  • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit me datë: 23.04.2018 dhe 3.05.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-048 për Këshillin e Pavarur Mbikqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, me amendamente të Komisionit funksional për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media;
4. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 06/L-027 për Miniera dhe minerale me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
5. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje me amendamente të Komisionit funksional për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Natasha Prica Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 619; 044 222 285