Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

  • E Mërkure, 20.12.2017 09:30
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N 10
  •  

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-020 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018, me raport amandamente të Komisionit Funksional për Buxhet dhe Financa.

 

Procesverbali
  • E Hënë, 18.12.2017 13:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjeve të mbajtura, më 26.10.2017 dhe 30.10.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-019 për Standartizim, me raport amandamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastukturë, Tregti dhe Zhvillim Rajonal;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-020 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018, për ministrin e linjes.

    I ftuar: Ministri i Ministris për Komunitete dhe Kthim, zot. Dalibor Jevtiq.

5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Natasha Prica Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 619; 044 222 285