Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

  • E Mërkure, 15.11.2017 13:00
  • Mbledhja e Komisionit Salla: S-I
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportim i zëvendësministrit lidhur me ndarjen buxhetore në Ministrinë e Komuniteteve dhe Kthim, si dhe Zyrën për Çështje të Komuniteteve pran Zyrës së Kryeministrit, sipas Projektigjit nr. 06/L-020 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018.

I ftuar: Zëvendësministër i Ministrisë së Financave Z. Fatmir GASHI

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Natasha Prica Pozita: Koordinatore Email-i: nat[email protected] Telefoni: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 619; 044 222 285