Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

 • E Mërkure, 15.11.2017 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportim i zëvendësministrit lidhur me ndarjen buxhetore në Ministrinë e Komuniteteve dhe Kthim, si dhe Zyrën për Çështje të Komuniteteve pran Zyrës së Kryeministrit, sipas Projektigjit nr. 06/L-020 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018.

I ftuar: Zëvendësministër i Ministrisë së Financave Z. Fatmir GASHI

 • E Hënë, 30.10.2017 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-002, për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 05/L-125 për Buxhetin e Republikës së Kosovës, për vitin 2017, me raport amandamente të Komisionit Funksional për Buxhet dhe Financa.
3. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 26.10.2017 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 9.10.2017;
3. Shqyerimi i Projektplanit të Punës së Komisiojit për vitin 2017;
4. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 09.10.2017 14:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Mbledhja Konstituive e Komisionit.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Natasha Prica Pozita: Koordinatore Email-i: natasha.prica-tisma@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: drita.carkaxhiu@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 619; 044 222 285