Komisioni për Buxhet dhe Financa

 • E Hënë, 25.06.2018 11:30
 • Dëgjim publik Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës

1. Dëgjimi publik për Projektligjin nr.06/L-072 për Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jobankare.

 

 • E Mërkure, 20.06.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Qarkores se pare buxhetore 2019/01 të Kuvendit të Kosovës.
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar i Komisionit Pavarur për Media për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar i Komisionit Pavarur për Miniera dhe Minerale për vitin 2017;
5. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar i Autoritetit Rregullativ për Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2017;
6. Shqyrtimi i Projekt-kodin nr. 06/L-006 i Drejtësisë për të Mitur dhe amendamentet e Komisionit për Legjislacion, Mandate,Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
7. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-042 për Gjak dhe Përbërës të Gjakut dhe amendamentet e Komisionit funksional për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale;
8. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-040 për Masat Mbrojtëse në Importe dhe amendamentet e Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
9. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-038 për Shërbimet Postare dhe amendamentet e komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim rajonal;
10. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës dhe amendamentet e Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport,Inovacion dhe Ndërmarrësi;
11. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06 /L-010 për Noterinë dhe amendamentet e Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
12. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 06.06.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhje e mbajtur e Komisionit, dt. 24.05.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit financiar vjetor i Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar të Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës për vitin 2017;
5. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore për vitin 2017;
6. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2017;
7. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje dhe amendamentet e Komisionit funksional për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural;
8. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.06/L-048 për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës dhe amendamenteve të komisionit funksional për Administrate Publike, Qeverisjen Lokale dhe Media;
9. Shqyrtimi i Kërkesës së Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për caktimin e shumës së pagesës për një anëtar të Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe dy anëtar të Komisionit për Verifikim dhe Vendosje për Prona;
10. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  Formular për Raportim Vjetor Financiar

  E Premte, 25.01.2019 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Udhëzimet për plotësimin e formularit për raportim vjetor financiar

  E Premte, 25.01.2019 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Formular për Raportim Vjetor Financiar

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Udhëzimet për plotësimin e formularit për raportim vjetor financiar

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Vilson Ukaj Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 648; 044 372 915