Komisioni për Buxhet dhe Financa

 • E Mërkure, 20.12.2017 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raporteve me rekomandime të komisioneve tjera të përhershme lidhur me Projektligjin për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018, si dhe amendamentet e propozuara nga Komisioni për Buxhet dhe Financa;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 19.12.2017 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rend i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Raportit me amendamente të Komisionit për Buxhet dhe Financa për Projektligjin nr.06/L-020 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Premte, 15.12.2017 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rend i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-020 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Premte, 08.12.2017 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rend i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit, dt. 14.11.2017 dhe 22.11.2017;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-023 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-115 dhe me Ligjin nr.05/L-080;
4. Shqyrtimi i Raportit financiar të Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2016;
5. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për nëntëmujorin e vitit 2017;
6. Shqyrtimi i Propozimeve të Panelit Seleksionues të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për plotësimin e një pozite për anëtar joekzekutiv të Bordit të BQK-së;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  Formular për Raportim Vjetor Financiar

  E Premte, 25.01.2019 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Udhëzimet për plotësimin e formularit për raportim vjetor financiar

  E Premte, 25.01.2019 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Formular për Raportim Vjetor Financiar

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Udhëzimet për plotësimin e formularit për raportim vjetor financiar

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Vilson Ukaj Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 648; 044 372 915