Komisioni për Buxhet dhe Financa

 • E Mërkure, 13.02.2019 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rend i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit;
3. Raportim nga Bordi Drejtues i Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës, lidhur me zhvillimet e fundit të mjeteve pensionale në tregjet financiare;
4. Shqyrtimi i Raporti plotësues me amendamente të Komisionit funksional për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor, për Projektligjit nr.06/L-088 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L- 042 për rregullimin e shërbimeve të ujit;
5. Formimi i Grupit Punues për shqyrtimin e Projektligjit nr.06/L-137 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-174 për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-058 dhe Ligjin nr.04/L-122, si dhe Ligjin nr.03/L-073 për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.03/L-256;
6. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 30.01.2019 15:00
 • Mbledhje e komisionit Salla: C 203
 •  

Rend i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-113 për Organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media;

3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-114, për Zyrtarët Publik dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media;

4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-111 për pagat në sektorin publik dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media;

5. Të ndryshme.

 

 

Procesverbali
 • E Marte, 29.01.2019 14:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rend i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr.06/L-133 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019;
3. Shqyrtimi i kërkesës së Qeverisë së Kosovës për konsultim me Komisionin për Buxhet dhe Financa, lidhur me Vendimin e Qeverisë për ndryshimin e normës së tatimit të akcizës;
4. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për nëntëmujorin e vitit 2018;
5. Miratimi i Raportit vjetor të punës së Komisionit për vitin 2018;
6. Miratimi i Planit vjetor të punës së Komisionit për vitin 2019;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Hënë, 21.01.2019 14:00
 • Mbledhje e komisionit Salla: C 203
 •  

Rend i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr.06/L-133 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019;

3. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Enjte, 27.12.2018 14:00
 • Mbledhje e komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-133 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019;

3. Të ndryshme.

 

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  Formular për Raportim Vjetor Financiar

  E Premte, 25.01.2019 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Udhëzimet për plotësimin e formularit për raportim vjetor financiar

  E Premte, 25.01.2019 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Formular për Raportim Vjetor Financiar

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Udhëzimet për plotësimin e formularit për raportim vjetor financiar

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Vilson Ukaj Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 648; 044 372 915