Komisioni për Buxhet dhe Financa

 • E Mërkure, 24.04.2019 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: C 203
 •  

Rend i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit;
3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente të Grupit Punues të Komisionit për Projektligjin 06/L-137 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-174 për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-058 dhe Ligjin nr.04/L-122, si dhe Ligjin nr.03/L-073 për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.03/L-256;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-068 për Mbrojtjen e Fëmijës dhe amendamentet e Komisionit funksional dhe amendamenteve të Komisionit funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione;
5. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 03.04.2019 11:00
 • Mbledhje e komisionit Salla: C 203
 •  

Rend i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Votimi i Raportit vjetor të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitin 2018,
3. Votimi i Raportit Vjetor të Organit Shqyrtues të Prokurimit për vitin 2018;
4. Shqyrtimi i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitin 2020-2022;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-101 për të Drejtën Ndërkombëtare Private dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
6. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 28.03.2019 12:00
 • Mbledhje e komisionit Salla: C 203
 •  

Rend i ditës:

Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-155 për ndalimin e lojërave të fatit;

 

 • E Mërkure, 20.03.2019 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: C 203
 •  

Rend i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtur të Komisionit, dt. 27.02.2019 dhe 06.03.2019;
3. Votimi i Raportit vjetor të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitin 2018,
4. Votimi për Projektligjin nr.06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike dhe amendamentet e Komisionit për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media;
5. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik për vitin 2018;
6. Diskutim lidhur me Shkresën nr.198/19 , dt. 26.02.2019 e Kryetarit dhe dy anëtarëve të Organit Shqyrtues të Prokurimit, të dërguar në Kuvendin e Kosovës;
7. Shqyrtimi i Kërkesës nr.00255/19/shs, dt. 11 Mars 2019 së Drejtorit të Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për caktimin e lartësisë së koeficientit dhe të pagës së Drejtorit dhe Zëvendës-Drejtorit të kësaj Agjencie;
8. Caktimi i Grupit Punues për hartimin e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitin 2020-2022;
9. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 06.03.2019 16:45
 • Mbledhje e komisionit Salla: C 203
 •  

Rend i ditës:

1. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-145 për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e Delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Republikën e Serbisë dhe amendamenteve të Komisionit Funksional për Punën të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike;

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  Formular për Raportim Vjetor Financiar

  E Premte, 25.01.2019 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Udhëzimet për plotësimin e formularit për raportim vjetor financiar

  E Premte, 25.01.2019 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Formular për Raportim Vjetor Financiar

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Udhëzimet për plotësimin e formularit për raportim vjetor financiar

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Vilson Ukaj Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 648; 044 372 915