Komisioni për të Drejtat Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

 • E Mërkure, 24.12.2014 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Konstituimi i Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Personat e Pagjetur
dhe Peticione.

 

Procesverbali
 • E Marte, 20.01.2015 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës,
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes nr.01,
3. Miratimi i Vendimit për shpalljen e konkursit për zgjedhjen e Avokatit të Popullit,
4. Listimi i detyrave që dalin nga Raporti i Progresit i KE për Kosovën, për 2014,
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Hënë, 26.01.2015 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës.
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes nr.02.
3. Shqyrtimi i Peticionit nr.01/2015, kundër shtrenjtimit të çmimit të energjisë elektrike.
(Të ftuar në mbledhje, për këtë pikë të rendit të ditës, janë: 1. Përfaqësuesi i Peticionit,
2.Përfaqësuesi i ZRRE.)
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 10.02.2015 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës,
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes nr.03/2015,
3. Ecuritë aktuale në fushën e mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të njeriut në Kosovë ( I ftuar për këtë pikë të rendit të ditës është Avokati i Popullit z. Sami Kurteshi.),
4. Shqyrtimi i Peticioneve,
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Hënë, 16.02.2015 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës,
2. Formimi i Panelit rekrutues dhe emërimi i kryesuesit të Panelit për rekrutimin e kandidatëve për Avokat të Popullit,
3. Formimi i grupit punues për mbikëqyrjen e zbatimit te Ligjit Nr.04/L-092 për Personat e Verbër,
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Selman Ymeri Pozita: Koordinator i Komisionit Email-i: selman.ymeri@assembly-kosova.org Telefoni: Tel: 038/213 808 ext 10 635 Cel: +377 44 250 339
 
 
Sulltane Gashi Pozita: Zyrtare e Fushës Email-i: sulltane.gashi@assembly-kosova.org Telefoni: 038/213 786