Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

 • E Marte, 23.12.2014 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:


Konstituimi i Komisionit

 

Procesverbali
 • E Marte, 30.12.2014 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjes së Komisionit të mbajtur më 23.12.2014;
3. Takim njoftues me Komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Gjenerallejtënant Kadri Kastarti;
4. Të ndryshme

 

Procesverbali
 • E Marte, 13.01.2015 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së Komisionit të mbajtur më 30.12.2014;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit Nr. 05/L-02 për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Hënë, 26.01.2015 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së Komisionit të mbajtur më 13.01.2015;
3. Shqyrtimi i planit të punës së Komisionit për vitin 2015;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Hënë, 02.02.2015 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së Komisionit të mbajtur më 26.01.2015;
3. Raportimi i Ministrit të Punëve të Brendshme z.Skender Hyseni dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës z.Shpend Maxhuni;
4. Miratimi i planit të punës së Komisionit për vitin 2015;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Nur Çeku Pozita: Koordinator i Komisionit Email-i: nur.ceku@assembly-kosova.org Telefoni: 038/211-324 ext. 10 603
 
 
Zarë ALIU Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: zare.aliu@assembly-kosova.org Telefoni: 038/213-802 ext. 10 628